معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی مدیر
مدیر گروه برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/10 | 
   

  اهداف :
مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به عنوان نهاد تصمیم ساز و بازوی مشورتی شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن رصد فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نتایج حاصل از مطالعات و آسیب شناسی در حوزۀ مسایل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را برای تصمیم گیری مقتضی، شورای فرهنگی و اجتماعی انعکاس می دهد. سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی که ناظر بر " تغییر" و " پیش بینی" می باشد، فرآیندی است شامل اتخاذ و ارزیابی مجموعه ایی از تصمیمات مربوط به یکدیگر، قبل از اجرای آن ها، با توجه به این باورکه بدون اقدام عملی، احتمال وقوع وضعیت مطلوب در آینده وجود ندارد و چنانچه اقدام شود، احتمال رسیدن به نتایج مورد نظر افزایش می یابد. این مدیریت همچنین وظیفه ی پیگیری طرح تحول راهبردی دانشگاه و بسته های اجرایی موفقیت مربوط به آن را در حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی به همراه تفاوت و ارزیابی محتوایی برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مدیریت امور کرسی های آزاد اندیشی، فضای مجازی، اتاق فکر، سنجش افکار و امور فرهنگی استادان را نیز بر عهده دارد.

   وظایف :
 •  برنامه ریزی به منظور تحقق و اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و هنری مصوب وزارت علوم و معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 •  برنامه ریزی و ایجاد مکانیسم های لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان در عرصه ی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.
 •  برنامه ریزی برای قانونمند و روشمند کردن فعالیت ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دردانشگاه.
 • بررسی و شناسایی موانع و مشکلات فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.
 • برنامه ریزی برای پرورش استعدادها، بروز خلاقیت ها و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و کمک به ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط دانشگاه.
 •  برنامه ریزی به منظور راه اندازی وگسترش فعالیت های دینی به منظور ارتقای معرفت اسلامی در میان دانشجویان و بروز خلاقیت ها و استعدادهای دینی آنان. 
 •  تحقیق و مطالعه مستمر به منظور ارائه ی روش های مناسب جهت تعمیق ارزش های مذهبی در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و هنری. 
 • -تحقیق و مطالعه و برنامه ریزی پیرامون مناسبت ها و جشنواره های ملی و مذهبی.
 •  برنامه ریزی و تلاش برای ترویج و اعتلای فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی.
 • تحقیق و مطالعه پیرامون مسایل روز جهان ( بین المللی، جهان سوم و... ).
 •  تحقیق و پژوهش در باره ی موضوعات فایل طرح در کرسی های آزاد اندیشی.
 •  تدوین ضوابط برای حمایت و قدردانی از استادان، دانشجویان، کارکنان و تشکل های موفق در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.   
 •  زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی.
 • برنامه ریزی برای توسعه ی هماهنگ، متوازن و همه جانبه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه.
 •  الگوسازی فعالیت های فرهنگی مطلوب در دانشگاه ( فعالیت های قرآنی و... )
 •  برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه.
 •  برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد رقابت سالم توأم با احترام در میان تشکل های اسلامی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
 •  برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح آگاهی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست اندرکاران امور فرهنگی دانشگاه، توجه دادن  آنها به مسایل اصلی جامعه و آشنا کردن آنها با پیشرفت هایفرهنگی ، هنری ملی و جهانی.
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری امور تبلیغی در جهت ایجاد تحرک در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به منظور اجرای دقیق برنامه ها و ایجاد یکپارچگی و انسجام در بین آنها.
 • برنامه ریزی و اجرای طرح سنجش افکار دانشجویان ورودی جدید.
 • برگزاری مناظره های دانشجویی درون دانشگاهی، استانی، منطقه ای و... .
 •  تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.
 •  تشکیل بانک اطلاعات فرهنگی و برنامه ریزی جهت تهیه و دریافت طرح های نو فرهنگی و اجتماعی.
 • - تحقیق و مطالعه پیرامون مبانی معرفت دینی ( عقاید اسلامی، حکومت اسلامی، انسان شناسی، آسیب شناسی دینی و... )
 •  کوشش در جهت به حداقل رساندن هزینه ها و پشتیبانی از فعالیت های راهبردی.
 •  بررسی استفاده از فناوری های جدید که ظرفیت بهره وری را در هر یک از بخش ها ارتقاء بخشد.
 •  برنامه ریزی جلسات شورای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان.- گزارش گیری از مدیریت ها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی.
 •  ارزیابی عملکرد حوزۀ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بر اساس شاخص های ابلاغی از سوی وزارت علوم.
 •  تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی به صورت دوره ای یا بر اساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم.    
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص های فرهنگی و اجتماعی.
 •  پایش و ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان.
 •  طراحی و توزیع و تحلیل پرسشنامه های مورد نظر در بین دانشگاهیان و تهیه گزارش های موردی.
 • - قانونمند کردن و روش ساختن فعالیت های فرهنگی در ایجاد سیاستگذاری با برنامه ای مدون.
 •  ارزیابی میزان رضایت مخاطبان از برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 •  تهیه و تنظیم بودجه ی سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. 
   
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.23442.54032.fa.html
برگشت به اصل مطلب