معاونت فرهنگی و اجتماعی- امور فرهنگی کارکنان و اساتید
امور فرهنگی کارکنان و اساتید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/6 | 
      
       شرح وظایف :
  • راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، کارکنان
  • تطبیق و اجرای برنامه های فرهنگی بر اساس راهبرد های ابلاغی معاونت فرهنگی
  • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی درون و برون دانشگاهی (در سطح استان البرز و شهرستان کرج )
  • برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها با استفاده بهینه از توان اساتید و کارکنان
  • فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
  • اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی
  • تهیه گزارش عملکرد و انعکاس اخبار این حوزه از طریق روابط عمومی معاونت فرهنگی
  • پی گیری تصویب طرحهاو برنامه های پیشنهادی در حوزه امور فرهنگی کارکنان و اساتید
  • برگزاری اردوهای یکروزه و چند روزه ویژه کارکنان و اساتید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.23810.54609.fa.html
برگشت به اصل مطلب