معاونت فرهنگی و اجتماعی- برنامه راهبردی سال 1400
اهم موارد برنامه راهبردی سال ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
• پرورش متوازن ابعاد وجودی دانشگاهیان
• ترویج سبک زندگی دانشجویی اسلامی، ایرانی در دانشگاه
• مدیریت هماهنگ و هم افزایی کلیه ی ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه به منظور پیشرفت و تعالی دانشگاه
• ظرفیت سازی به منظور تعمیق معرفت دینی، ارتقای فضایل اخلاقی و بصیرت اجتماعی دانشگاهیان
• ارتقای سلامت، نشاط و امید دانشگاهیان
• ظرفیت سازی برای مشارکت دانشجویان در برنامه های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه


نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.26166.60796.fa.html
برگشت به اصل مطلب