معاونت فرهنگی و اجتماعی- اداره فرهنگی و اجتماعی تهران
اداره فرهنگی و اجتماعی تهران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 
   
  
      

شرح وظایف : 
  • اجرای سیاست های راهبردی معاونت فرهنگی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی و..... در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی به همراه پیش‎بینی امکانات مورد نیاز برنامه
  • برگزاری جلسات مداوم با کارشناسان حوزه فرهنگی ، اجتماعی
  • برنامه ریزی ، سماندهی و نظارت براجرای برنامه‎ها و فعالیت‎های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح استادان‎، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
  • ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان بخش های اداره ذی ربط و استفاده از توانمندی‎های فرهنگی و اجتماعی دستگاه‎های اثرگذار بیرون از دانشگاه
  • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش‎های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی به منظور توانمند سازی کارشناس مسئولان و کارشناسان حوزه اطلاع ‎رسانی از طریق بکارگیری روش‎های جدید و مناسب آموزشی بر اساس نیازسنجی از کارشناسان مربوطه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.26605.61758.fa.html
برگشت به اصل مطلب