معاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون های فرهنگی و هنری
کانون های فرهنگی و هنری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 


شرح وظایف :
 
 • شناسایی نیروهای مستعد برای پذیرش مسئولیت های کانونی
 • برگزاری انتخابات سالانه کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
 • تهیه شیوه نامه های اجرایی و اساس نامه های مرتبط کانون های دانشجویی
 • ارتباط صمیمی با دانشجویان و اعضای کانون ها و تشکل های دانشجویی و شناخت موانع و مشکلات
 • همکاری مستمر با سایر واحدها و کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی
 • برگزاری جلسه ماهانه با دبیران کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
 • سرویس دهی و تأمین نیازهای فرهنگی اجرایی کانون ها به تفکیک نوع و شکل مطالبات
 • مستند سازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت های حوزه
 • انعکاس اخبار و اطلاع رسانی به موقع و مطلوب پیش از آغاز فعالیت از طریق هماهنگی با روابط عمومی
 • شرکت در جلسات و دوره های تعریف شده از سوی اداره کل فرهنگی وزارت علوم
 • پاسخ گویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق و انجام امور محوله

  
  
فرم عضویت کانون های فرهنگی و هنری
اسامی دبیران کانون های فرهنگی و هنری سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰
اسامی دبیران کانون های فرهنگی و هنری سال تحصیلی ۹۷-۹۸
اسامی دبیران کانون های فرهنگی و هنری سال تحصیلی ۹۶-۹۷
اسامی دبیران کانون های فرهنگی و هنری سال تحصیلی ۹۶-۹۵
فرم درخواست برگزاری سفر برای کانون های فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی
فرم درخواست برگزاری برنامه کانون های فرهنگی و هنری

  
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.26606.61759.fa.html
برگشت به اصل مطلب