معاونت فرهنگی و اجتماعی- امور فرهنگی خوابگاه ها
امور فرهنگی خوابگاه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 
شرح وظایف :
 • برنامه ریزی برای شرکت در جشنواره حرکت به عنوان بزرگترین رویداد علمی دانشجویی کشور (کلیه امور مربوط به تشکیل تیم های داوری،تشکیل دبیرخانه جشنواره،تحویل و جمع بندی آثار و مستندات،ارائه آثار برگزیده به وزارت علوم،حضور فعال در مرحله نمایشگاهی و ... )
 • برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره دانشگاهی حرکت ( تشکیل تیم های اجرایی،داوری آثار و مستندات،برگزاری مرحله نمایشگاهی و اختتامیه جشنواره )
 • برنامه ریزی در خصوص اجرای بازدید های علمی از مراکز علمی و فناوری و کارخانجات
 • همکاری در خصوص صدور مجوز سمینار های علمی و تخصصی
 • هماهنگی در خصوص برگزاری و صدور مجوز مناظره و نقد علمی توسط انجمن های علمی دانشجوییهم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی
 • هماهنگی و صدور مجوز برای برگزاری جشنواره های علمی و تخصصی ویژه دانشجویان
 • شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان و اعزام آن ها به مسابقات ملی و بین المللی
 • معطوف نمودن توجه دانشجویان به موضوعات علمی مرتبط با رشته تحصیلی، ایجاد رقابت سالم میان آنان و انتخاب دانشجویان برتر برای شرکت در مسابقات ملی و بین المللی
 • پیگیری،حمایت و نظارت بر انجام کلیه مراحل اجرایی همایش ها،سمینار،سمپوریوم،نمایشگاه،نشست های پرسش و پاسخ،مناظره،پخش و نقد فیلم علمی و ... مندرج درآیین نامه اجرایی انجمن های علمی
 • برگزاری همایش ها و سمینارهای تبیین جایگاه انجمن های علمی دانشجویی در نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری
 • هماهنگی در خصوص اعزام تیم های دانشجویی به مسابقات معتبر کشور
 • برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها،سمینارها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)
 • بررسی و تایید دبیرمسابقات علمی،همایش ها و ...
 • نظارت دقیق و جزئی بر حسن اجرای کلیه فعالیت های ترویجی مانند:مسابقات علمی،سمینار ها و ...
 • برگزاری انتخابات سالیانه انجمن های علمی دانشجویی و انتخاب دبیران مجمع
 • همراهی و تأمین نیازهای فرهنگی اجرایی انجمن ها به تفکیک نوع و شکل مطالبات
 • ساماندهی مسابقات علمی دانشجویی
 • پیگیری امور مربوط به جشن دانش آموختگی (ثبت نام،تشکیل تیم های اجرایی،برگزاری جشن و ... )
 • برپایی نمایشگاه های علمی و فرهنگی جهت عرضه دستاوردها و محصولات دانشجویی
 • هماهنگی در خصوص برگزاری کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.26609.61761.fa.html
برگشت به اصل مطلب