معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
رویکردهای آموزشی در جهان رویکردهای آموزشی در جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/26 | 


انجمن علمی دانشجویی آموزش و پرورش برگزار میکند:
رویکردهای آموزشی در جهان
مدرس: دکترعلی حسینی خواه
زمان:۱خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰ الی۱۳:۳۰
مکان:سالن آمفی تئاتر،دانشکده روانشناسی


 
مدیریت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.51896.fa.html
برگشت به اصل مطلب