معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
دانلود نشریه علمی تخصصی مددکاری اجتماعی دانلود نشریه علمی تخصصی مددکاری اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 
سه ماه نامه "مددکاری اجتماعی"
شماره پنجم _ پاییز ۹۹
#نسخه_الکترونیکی
🔴نشریه علمی_تخصصی انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی
سرفصل‌ها:
-خشونت روانی علیه زنان
-ازدواج اجباری و کودک همسری
-روز سالمندان
-روز جهانی مبارزه با اعدام
-قلم تیز انتقاد و دانشگاه خوارزمی
و ...معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.58673.fa.html
برگشت به اصل مطلب