معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
کارگاه آینده پژوهی مقدماتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی برگزار می‌کند
کارگاه آینده پژوهی مقدماتی
شروع دوره ۱۵ اسفند
طول دوره ۸ جلسه به صورت مجازی
شهریه دوره ۵۵۰ هزار تومان همراه با اعطای گواهی
برای پیش ثبت نام اطلاعات خود(نام و خانوادگی،شماره دانشجویی،مقطع تحصیلی و رشته )را به ایمیل زیر ارسال کنید
Geography.khugmail.com geographyy_khu 


معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.68192.fa.html
برگشت به اصل مطلب