معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
کارگاه اخلاق در پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/14 | 


انجمن علمی مدیریت ورزشی برگزار می کند:

عنوان اولین کارگاه:اخلاق در پژوهش

دکتر چالاک مجیدی
زمان:۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ساعت:۱۱:۳۰دقیقه


معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.68247.fa.html
برگشت به اصل مطلب