معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
دوره آموزش بازیگری (سطح مقدماتی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/19 | 

دوره آموزش بازیگری (سطح مقدماتی)

زیر نظر مرتضی مرادی

زمان برگزاری :سه شنبه ها

همراه با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه خوارزمیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.68347.fa.html
برگشت به اصل مطلب