معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
 نشست " امنیت قضایی "

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می کند :

 نشست " امنیت قضایی "

سخنران :  دکتر محمدعلی اردبیلی - استاد دانشکده حقوق‌ دانشگاه شهید بهشتی(ره)

دبیر علمی نشست: دکتر سودابه رضوانی - عضو هیئت‌ علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

زمان : یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - رأس ساعت ۱۵ تا  ۱۷

مکان : خیابان انقلاب، خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی، ساختمان پروین اعتصامی، سالن دانشکده علوم زمین

هزینه صدور گواهی:  ۲۰ هزار تومان

حضور برای همگان آزاد است؛ برای ثبت‌نام و دریافت گواهی نشست از طریق لینک زیر به تکمیل فرم اقدام فرمایید.
https://digiform.ir/amniyat_ghazaei
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.68527.fa.html
برگشت به اصل مطلب