معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
نخستین رویداد KUP

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 
انجمن علمی MBA دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

نخستین رویداد KUP

برنامه‌ای متفاوت از جنس انتقال تجربه

مهمان : جناب آقای مجید حسینی‌نژاد

زمان و مکان برگزاری :
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی سالن‌فرهیختگان

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.68528.fa.html
برگشت به اصل مطلب