معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
وبینار‌ با موضوع: «مقدمه‌ای بر طراحی محاسباتی دارو»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 

انجمن علمی بیوانفورماتیک دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:
وبینار‌ با موضوع: «مقدمه‌ای بر طراحی محاسباتی دارو»
Application of machine learning and multi-model data in drug discovery
احمدرضا رسولی
دانشجوی دکتری بیوانفورماتیک دانشگاه تهران
فعال و محقق در حوزه طراحی دارو و یادگیری ماشین
با افتخار برگزاری برای تمامی علاقه‌مندان و دانشجویان به صورت رایگان.
پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۶ الی ۱۹:۳۰
 


معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.69843.fa.html
برگشت به اصل مطلب