معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
بازدید از مرکز رشد و خانه خلاق دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 
انجمن علمی مهندسی عمران برگزار میکند؛
بازدید از مرکز رشد و خانه خلاق دانشگاه خوارزمی
دوشنبه ۲۴ام مهرماه
ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۳۰
آشنایی با شیوه‌نامه های حمایت از ایده ها و فعالیت های مرکز رشد و بازدید از شرکت های فعال در مرکز رشد دانشگاه
بازدید مختص دانشجویان فنی و مهندسی، با ظرفیت محدود!
شروع بازدید از کتابخانه مرکزی می باشد.
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.69962.fa.html
برگشت به اصل مطلب