معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
شماره ۲۵۸ نشریه گفتمان منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 


نشریه گفتمان شماره ۲۵۶
آنچه در این نشریه می خوانیم:
پندپهلو
+ بفرمایید گفتگو - نه ممنون کار و زندگی دارم
همه چیزی که نمیخواهید بدانید!
انجمن اسلامی چگونه؟
دورهمی هفتگی با سبک خاص
خواب واقعیت و بیداری خواب هامعاونت فرهنگی و اجتماعی

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.69963.fa.html
برگشت به اصل مطلب