معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
فراخوان کاندیداتوری انجمن علمی بیوانفورماتیک دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/13 | 
فراخوان کاندیداتوری انجمن علمی بیوانفورماتیک دانشگاه خوارزمی

شرایط داوطلبان:
اشتغال به تحصیل در دانشگاه خوارزمی (واحد کرج)
عدم عضویت در شورای مرکزی سایر  انجمن‌های علمی-دانشجویی
عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته
نداشتن محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده در کمیته انضباطی
مهلت ثبت نام داوطلبین شرکت در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی بیوانفورماتیک دانشگاه خوارزمی: ۹ الی ۱۵ آبان
مکان و زمان انتخابات متعاقبا اعلام خواهد شد.
افراد داوطلب جهت حضور در شورای مرکزی انجمن علمی بیوانفورماتیک برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند پیام دهند:
Kubs_۱۳۹۹
kharazmibioinformaticsgmail.com

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70194.fa.html
برگشت به اصل مطلب