معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
کارگاه مهارتهای ارتباطی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/24 | 

مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی برگزار می کنند:
کارگاه مهارتهای ارتباطی
ویژه خوابگاهی های عزیز
با حضور خانم دکتر ربابه نوری دانشیار محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
موضوعات:
شناخت روابط سمی
حریم شخصی، حریم زوجی
آزار در روابط عاطفی
پیامد روابط ناسالم
آمادگی قبل ازدواج
پذیرش یا تلاش برای تغییر
بخشش در روابط انسانی
شروع دوره کارگاه: ۲۸ آبان ماه
زمان: یکشنبه های هر هفته ساعت: ۱۹:۳۰
مکان: سالن رویش خوابگاه خواهران

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70377.fa.html
برگشت به اصل مطلب