معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
​​​​​​​ شهرتاریک 

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/28 | 

مرز خیال تا واقعیت
شهرتاریک 
سالن غدیر ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز دوشنبه ۲۹ آذر


معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70411.fa.html
برگشت به اصل مطلب