معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
نشست علمی بررسی و کارکرد جشن های ایرانی (یلدا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/19 | 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه و انجمن ایرانی تاریخ استان البرز برگزار می‌کند:

نشست علمی بررسی و کارکرد جشن های ایرانی (یلدا)
سخنران : آقای دکتر حسین محمدی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
تاریخ برگزاری: روز ۲شنبه ، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰
مکان برگزاری: کرج ،دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه سوم ، سالن شهید طاهری

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70754.fa.html
برگشت به اصل مطلب