معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
ویژه برنامه شب‌خاطره‌

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/19 | 

شب‌خاطره‌
یه‌دورهمی‌گرفتیم      قراره‌یه‌شب‌کنارتون      خاطره‌بشنویم      فال‌بگیریم      بخندیم‌وگریه‌کنیم...      آخرشم‌هم‌دورهم‌شام‌بخوریم

یک‌شنبه۱۹ آذرساعت۱۷:۳۰      
سالن۱۷شهریورمنتظرتونیم

سرویس‌برگشت‌برای‌خوابگاه‌هاهست...
راستی‌یه‌خبر‌ویژه‌هم‌براتون‌داریم...
برای‌ثبت‌نام‌به‌آیدی‌زیرمراجعه‌کنید: basij_kharazmi_admin  

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70758.fa.html
برگشت به اصل مطلب