معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
هزاران راه نرفته، ویژه ی کسانی که انگیزه ی راه اندازی کسب و کار دارند.  

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 

هزاران راه نرفته، ویژه ی کسانی که انگیزه ی راه اندازی کسب و کار دارند.  

سرفصل‌های دوره:                      ۱. انتخاب مسیر شغلی ۲. مفهوم فرآیند کارآفرینی ۳. ارزیابی ایده تا کسب و کار ۴. مدل‌های کسب و کار فین تک                                                                 
مدرسین: سرکار خانم دکتر نگار خسروی، خانم دکتر نسیم عشقی، آقای دکتر احد سعیدی
تاریخ دوره:  ۲۸ اذر، ۳ دی، ۵ دی، ۱۰ دی          
ساعت دوره: ۹ الی ۱۳
برای ثبت نام در دوره آموزشی فوق از طریق سایت ایوند اقدام بفرمایید: مراجعه به سایت ایوند :https://evand.com/events/finodad-kharazmi
 صددرصد رایگان برای دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه خوارزمی

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70870.fa.html
برگشت به اصل مطلب