معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
سلسله جلسات گفتگوی آزاد ؛ جلسه اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 


سلسله جلسات گفتگوی آزاد

جلسه اول:
الگوی مشارکت مردمی

دبیر علمی جلسه: دکتر محمود گنج بخش معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی
زمان: شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۱۵
مکان: پردیس کرج، ورودی دانشکده ادبیات
به همراه گعده سیاسی، دیوار بهارستان، نمایشگاه کارنامه مجلس و ایران قوی، روزنامه خوانی و چای سیاسی ...
همه دعوتید به کافه انتخابات

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.71476.fa.html
برگشت به اصل مطلب