معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
سلسله جلسات گفتگوی آزاد ؛جلسه دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/29 | 


سلسله جلسات گفتگوی آزاد

جلسه دوم:
مجلس نماد مردم سالاری دینی با تکیه بر تاریخ مجلس در ایران

دبیر علمی جلسه: دکتر مرتضی تهامی عضو هیئت علمی گروه آموزشی تاریخ
زمان: یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۱۵
مکان: پردیس کرج، ورودی دانشکده ادبیات
به همراه گعده سیاسی، دیوار بهارستان، نمایشگاه کارنامه مجلس و ایران قوی، روزنامه خوانی و چای سیاسی ...
همه دعوتید به کافه انتخابات

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.71489.fa.html
برگشت به اصل مطلب