معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گزارش تصویری غرفه معاونت فرهنگی در چهارمین جشنواره روز بین الملل دانشگاه گزارش تصویری غرفه معاونت فرهنگی در چهارمین جشنواره روز بین الملل دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 
گزارش تصویری غرفه معاونت فرهنگی در چهارمین جشنواره روز بین الملل دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.62959.fa.html
برگشت به اصل مطلب