معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کارگاه آموزشی کاشت و نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی برگزار شد. کارگاه آموزشی کاشت و نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی برگزار شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/18 | 

 کارگاه آموزشی کاشت و نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی و با همکاری اداره توانمند سازی و آموزش کارکنان و معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۷ ،سه شنبه ۱۷ اسفندماه با حضور جمعی از دانشگاهیان برگزار شد. 

در این کارگاه مواردی از جمله آموزش ساده کاشت نهال ، زمان کاشت و آبیاری ،مراقبت های پس از کاشت و ساخت تراریوم و ... مورد بحث قرار گرفت.


***

***

معاونت فرهنگی و اجتماعی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.64496.fa.html
برگشت به اصل مطلب