معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کارگاه ویراستاری و درست نویسی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. کارگاه ویراستاری و درست نویسی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه؛ کارگاه ویراستاری و درست نویسی با تدریس آقای دکتر بهادر باقری، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با استقبال شایان اقشار دانشگاهی به صورت مجازی و حضوری در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

این کارگاه مفید و ارزشمند در شش جلسه، یکشنبه ها از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ در خانه فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود.
 

در این کارگاه مواردی از جمله ارزش و اهمیت ویرایش، جایگاه ویراستار، آشنایی با اصول ویرایش و نگارش، شیوه خط فارسی، نشانه های نقطه گذاری و فاصله ها، عوامل موفقیت در ویرایش، آسیب شناسی ویرایش و ...بیان می شود.

شایان ذکر است در پایان جلسات، گواهینامه حضور به شرکت کنندگان ارائه می شود.

 

 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.64890.fa.html
برگشت به اصل مطلب