معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
ضیافت افطار دانشجویان فعال فرهنگی در خانه فرهنگ برگزار شد. ضیافت افطار دانشجویان فعال فرهنگی در خانه فرهنگ برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/10 | 
ضیافت افطار دانشجویان فعال انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و تشکل های دانشجویی با حضور رئیس دانشگاه خوارزمی و مدیر و مسئولان فرهنگی چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه در خانه فرهنگ برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.64903.fa.html
برگشت به اصل مطلب