معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گپ و گفت دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار شد. گپ و گفت دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/31 | 
گپ و گفت دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها و گرامیداشت زبان فارسی، با موضوع جایگاه زبان فارسی در جهان و با حضور دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دکتر باقری، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خوابگاه شهید مطهری دختران دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در این جلسه دوستانه تجربه زیسته ی دکتر بهادر باقری در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در فراسوی مرزهای ایران از جمله کشورهای کلمبیا، اوکراین، اروگوئه و... از زبان ایشان مطرح و به بحث و گفت و گو قرار گرفت.
شایان ذکر است تشکیل کانون فرهنگی حلقه شعر باران از موارد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.
این جلسه با اهدای جوایز و پذیرایی بانمادی از شاهنامه (کیک) از شرکت کنندگان به پایان رسید.
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65070.fa.html
برگشت به اصل مطلب