معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
انتخابات انجمن علمی دانشجویی اقتصاد برگزار شد. انتخابات انجمن علمی دانشجویی اقتصاد برگزار شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/1 | 

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد ، ۱ آذر ۱۴۰۱ در دانشکده اقتصاد و با نظارت مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی در تهران برگزار شد.پس از رای گیری و شمارش آرا افراد ذیل به عنوان شورای مرکزی این انجمن انتخاب شدند.


آقای حسین احمدی یزد
آقای ایمان ابارشی
خانم سارینا مکابر
آقای محمد صالح فتح الهی نژاد
آقای امیر رضا محمد زاده
آقای فرهنگ نجاتیان
خانم ریحانه عزیزی

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.66864.fa.html
برگشت به اصل مطلب