معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نمایشگاه کتاب به مناسبت روز دانشجو نمایشگاه کتاب به مناسبت روز دانشجو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/13 | 
گزارش تصویری
نمایشگاه کتاب به مناسبت روز دانشجو در طبقه همکف دانشکده ادبیات در حال برگزاری می باشد.

 

***

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.67108.fa.html
برگشت به اصل مطلب