معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کسب عنوان انجمن علمی برتر استان البرز توسط انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/20 | 
افتخاری دیگر برای انجمن های علمی دانشجویی در مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان البرز
انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی دانشگاه خوارزمی ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱،در مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان البرز، عنوان انجمن علمی برتر استان البرز را کسب کردند.
این موفقیت را به اعضای انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی و دانشگاهیان تبریک عرض میکنیم.


 
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.67341.fa.html
برگشت به اصل مطلب