معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گزارش تصویری اردوی یک روزه تهران گردی گزارش تصویری اردوی یک روزه تهران گردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 
گزارش تصویری
اردوی یک روزه تهران گردی، کاخ گلستان و موزه عبرت،چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱ 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.67448.fa.html
برگشت به اصل مطلب