معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
 کسب عنوان انجمن علمی برتر در جشنواره ملی انجمن های علمی زیست فناوری کشور 

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/11 | 
انجمن علمی دانشجویی بیوانفورماتیک دانشگاه خوارزمی در جشنواره ملی انجمن های علمی ستاد توسعه زیست فناوری کشور، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ عنوان انجمن علمی برتر را کسب نمودند.
این موفقیت را به تمامی اعضای انجمن علمی زیست شناسی و دانشگاه خوارزمی تبریک عرض میکنیم.
 

***
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.67612.fa.html
برگشت به اصل مطلب