معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
اولین همایش بانوان فرهیخته استان البرز برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
اولین همایش بانوان فرهیخته استان البرز ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ در سالن غدیر دانشگاه خوارزمی برگزار شد.نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.68193.fa.html
برگشت به اصل مطلب