معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست کمیسیون کارشناسان و دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور برگزار شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/6 | 
نشست کمیسیون کارشناسان و دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور برگزار شد.
در این نشست آقای نعمت آزادی رییس اداره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خوارزمی از طرف وزارت علوم به عنوان دبیر کمیسیون و در بررسی شیوه نامه شانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت همکاری داشتند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.68751.fa.html
برگشت به اصل مطلب