معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
مسابقه آشپزی به مناسبت گرامیداشت روز کارمند برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 
روز یکشنبه ۹ مهرماه به مناسبت گرامیداشت روز کارمند مسابقه آشپزی در پردیس کرج توسط مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
 این مسابقه در دو بخش آش محلی و دسر برگزار شد و در پایان مقرر شد به برگزیدگان جوایزی از سوی معاونت فرهنگی اهدا شود.
 

 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.69842.fa.html
برگشت به اصل مطلب