معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
دوره توانمندسازی معین‌های فرهنگی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/15 | 
دوره توانمندسازی فعالان فرهنگی دانشگاه خوارزمی از اول روز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه شروع و تا آخرروز جمعه ۱۴ مهر ماه در محل پردیس کرج دانشگاه خوارزمی ادامه یافت. در این دوره که به همت معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد ۸۰ نفر از فعالان فرهنگی دانشکده های مختلف دانشگاه حضور یافتند. در این دیدار از اساتید تراز اول استان در مباحث مدیریت فرهنگی، ارتباط موثر، تشکل تراز انقلاب استفاده شد. همچنین ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاون محترم فرهنگی و مدیر فرهنگی دانشگاه در دیدارهایی به بحث و گفتگو در باره مسائل دانشگاه با این دانشجویان پرداختند.


معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.69870.fa.html
برگشت به اصل مطلب