معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گزارش تصویری اعزام دانشجویان پسر نو ورودی دانشگاه خوارزمی به اردوی مشهد مقدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/24 | 
گزارش تصویری اعزام دانشجویان پسر نو ورودی دانشگاه خوارزمی به اردوی مشهد مقدس از تاریخ ۲۲ الی ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.69983.fa.html
برگشت به اصل مطلب