معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
اولین انتخابات انجمن علمی دانشجویی هنرهای چند رسانه ای برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/26 | 
اولین انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی هنرهای چند رسانه ای، ۱۹ مهر ۱۴۰۲ در دانشکده هنر و معماری و با نظارت مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی در تهران برگزار شد. پس از رای گیری و شمارش آرا افراد ذیل به عنوان شورای مرکزی این انجمن انتخاب شدند.
سید محمدحسین مصطقوی
محمد مهدی یزدانی
امیرحسین زارعی محمودآبادی
پریا طاهری قزوینی
غزل ورامینیان
بهار جوادنیا
مهدیار مهدی پور

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.69997.fa.html
برگشت به اصل مطلب