معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
سمینار علمی و تخصصی با موضوع موفقیت در بازار کار برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/9 | 
سمینار علمی و تخصصی با موضوع موفقیت در بازار کار از طرف انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی  ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در سالن غدیر دانشکده ادبیات برگزار شد.
 
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70144.fa.html
برگشت به اصل مطلب