معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کارگاه آموزشی گزارش نویسی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/17 | 
کارگاه آموزشی گزارش نویسی ۱۰ و ۱۱ آبان ماه با تدریس مهندس سامان سبزه‌ئی به همت انجمن علمی شهرسازی برگزار شد.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70281.fa.html
برگشت به اصل مطلب