معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی شیمی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/21 | 
مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی دانشجویی شیمی با حضور استاد مشاور ، اعضای انجمن سابق و کاندیدا های جدید انجمن در روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه برگزار شد.
ارائه گزارش عملکرد سالانه ، تقدیر از اعضای سابق انجمن ، معرفی کاندیدا های دوره جدید از برنامه های این مجمع بود.
نتایج انتخابات اعضای شورای مرکزی به این شرح می باشد:
امیر احمد فتاحی ( ۵۲ )
نوید معمار زاده ( ۴۹ )
امیرمهدی تیغ کار ( ۴۴ )
محمد ناصری ( ۳۳ )
مهلا شهبازی ( ۲۷ )
سیف الله رهبری ( ۲۶ )
شمیم ریاحی خواه ( ۲۲ )
مجموع آراء  ( ۶۷ )
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70346.fa.html
برگشت به اصل مطلب