معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جلسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 
جلسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس معاونت فرهنگی در پردیس کرج برگزار شد.
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70363.fa.html
برگشت به اصل مطلب