معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
دومین جلسه متن خوانی کتاب متافیزیک ارسطو برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 
دومین جلسه متن خوانی کتاب متافیزیک ارسطو دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ با تدریس استاد غیاثوند به همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک برگزار شد.


 
معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70366.fa.html
برگشت به اصل مطلب