معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جلسه شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی حقوق برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/24 | 
جلسه شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی حقوق سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ در دفتر مدیریت فرهنگی تهران برگزار شد.در این جلسه اعضای شورا به برنامه ریزی فعالیت های انجمن در آذر ماه و همچنین پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های جاری پرداختند.

 
معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70376.fa.html
برگشت به اصل مطلب