معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اساتید مشاور انجمنهای علمی دانشکده حقوق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 
نشست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اساتید مشاور انجمنهای علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دبیران انجمن ها و رئیس اداره فرهنگی سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی(تهران) برگزار شد.
در این نشست خانم دکتر محمد علیپور استاد مشاور انجمن علمی روابط بین الملل، آقای دکتر بابایی استاد مشاور انجمن علمی علوم سیاسی و آقای دکتر تنگستانی، استاد مشاور انجمن حقوق به بیان نظرات و پیشنهادات خود جهت بهبود و تسریع فعالیت انجمن ها و همچنین مشکلاتی که انجمنهای علمی دانشکده با آن مواجه هستند پرداختند. در ادامه آقای دکتر گنج بخش، معاون فرهنگی دانشگاه ضمن استقبال از برگزاری چنین نشستهایی آمادگی خود را جهت دریافت ایده ها و پیشنهادات خلاقانه انجمن های علمی و حمایت از آنها اعلام کردند .
 

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70465.fa.html
برگشت به اصل مطلب