معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/7 | 
مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی دانشجویی اقتصاد با برگزاری  انتخابات دوره جدید شورای انجمن دوشنبه ۶ آذر ماه با حضور پر شور دانشجویان دانشکده برگزار شد..
در پایان رای گیری اعضای شورای مرکزی انجمن علمی اقتصاد، به شرح زیر انتخاب شدند:
تعداد آراء اخذ شده: ۱۹۰ رای
اعضای اصلی:
 حسین رفیعی (۱۰۰)
راضیه شکرایی (۹۵)
امیرطاها صمدی (۷۹)
حسین عطائی اسد (۷۷)
سجاد کریم زاده (۷۵) اعضای علی البدل:
بلیان کریمی (۷۴)
سعید کشاورزی (۶۹) 
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70549.fa.html
برگشت به اصل مطلب