معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست الزامات حقوقی ایران در برابر پیچ بزرگ تاریخی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 
نشست الزامات حقوقی ایران در برابر پیچ بزرگ تاریخی با سخنرانی آقای دکتر گنج بخش معاون فرهنگی و اجتماعی و آقای دکتر بردبار عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ درسالن ۱۷شهریور پردیس تهران برگزار شد.

 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70622.fa.html
برگشت به اصل مطلب