معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کسب دو مقام کشوری توسط دانشگاه خوارزمی در شانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/5 | 
شانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت با حضور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این دوره انجمن علمی زمین شناسی در حوزه فعالیت علمی خلاقانه مقام برتر را کسب نمود.
همچنین در بخش کارشناسان، آقای نعمت آزادی رییس اداره انجمن های علمی دانشجویی عنوان کارشناس برتر کشور را به دست آورد. علاوه بر آن بخش نمایشگاهی که مجموع آثار ارسالی برگزیده دانشجویان دانشگاههای کشور بود برای بازدیدکنندگان به نمایش درآمد که انجمن های علمی دانشگاه خوارزمی نیز در بخش نمایشگاهی حضوری فعال داشتند.
 لازم به ذکر است اختتامیه این جشنواره با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70953.fa.html
برگشت به اصل مطلب